THR Byggerådgivning

Bygningskonstruktør og byggesagkyndig

Bygningskonstruktør og rådgiver


Med baggrund som bygningskonstruktør, håndværksmæssig baggrund rådgiver vi boligforeninger og boligejere om byggeri- og renoveringsprojekter.

Rådgiver endvidere om tvister og uenigheder ved byggeri.

Beskikket byggesagkyndig og censor 


Beskikket byggesagkyndig siden 2011 og løbende genbeskikket som bygningssagkyndig.

Beskikket cencor for bygningskonstruktør – og diplomingeniør udddsnnelserne.

Syns- og skønsmand og voldgiftsdommer


Fungere som skønsmand, sagkyndig og voldgiftsdommer for Voldgiftsnævnet.
Endvidere skønsmand og dommer ved de civile domstole.

Skønsmand for Teknologisk Institut.

—–

THR Byggerådgivning

THR byggerådgivnings stifter og ejer er Torben Hvid Rasmussen, som er bygningskonstruktør, teknonom. Torben Hvid Rasmussen har en håndværksmæssig baggrund som faglært murer.

THR Byggerådgivning har siden 2005, arbejdet med rådgivning i byggeriet og har erfaring som syns- og skønsmand, voldgiftdommer og byggesagskyndig i mere end 1.000 sager.